සමාගම ගැන

ඇක්රිලික් වෘත්තීය සැපයුම්කරු

Kingsign ඇකිලික් ඇක්රිලික් තහඩු, ටියුබ් සහ පොලු නිෂ්පාදනය සහ පාවිච්චි කල විශේෂිත වෘත්තීය සමාගම ද වේ. මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ෂැංහයි Anting කාර්මික උද්යානය සිට Jiangsu පළාත් ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම කර්මාන්ත ශාලාව වර්ග මීටර 60,000 ක භූමි ප්රදේශයක පැතිරී සහ ටොන් 20,000 ක් වූ වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ඇත. අපි හොංකොං, ෂැංහයි, සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල සමාගම් පිහිටුවා ඇත, සහ ෂැංහයි ලෝක වෙළෙඳ සහ අලෙවි භාර කාර්යාල ඇත.

  • Aboutus2
WhatsApp Online Chat !